Jump to content

Create sprite(x,y) from variables


P4nch0
 Share

Recommended Posts

Hi,

 

I want to get from database position of sprite and i am doing it with AJAX.

 

In main file:

 var playerx = 0; var playery = 0;  function start(){  $(document).ready(function(){    $.ajax({      type:"GET", /*Informacja o tym, że dane będą pobierane*/      url:"start.php", /*Informacja, o tym jaki plik będzie przy tym wykorzystywany*/      contentType:"application/json; charset=utf-8", /*Informacja o formacie transferu danych*/      dataType:'json', /*Informacja o formacie transferu danych*/               /*Działania wykonywane w przypadku sukcesu*/        success: function(json) { /*Funkcja zawiera parametr*/                     /*Pętla typu for...in języka Javascript na danych w formacie JSON*/          for (var klucz in json)            {              var wiersz = json[klucz]; /*Kolejne przebiegi pętli wstawiają nowy klucz*/                 var mapastart = wiersz[2];               playerx = wiersz[3];               playery = wiersz[4];                             /*Ustalenie sposobu wyświetlania pobranych danych w bloku div*/              $("<span> mapastart: "+mapastart+"</span>")              .appendTo('#wykaz')              .append("<hr>")               }         TopDownGame.level = mapastart;                 console.log(playery);         console.log(playerx);        },                         /*Działania wykonywane w przypadku błędu*/        error: function(blad) {          alert( "Wystąpił błąd");          console.log(blad); /*Funkcja wyświetlająca informacje          o ewentualnym błędzie w konsoli przeglądarki*/        }           });});  }; 

An that i am adding sprite to the game:

 this.player = this.game.add.sprite(playerx, playery, 'player', 5);

And in console after start i have that position what i have in database, but it looks like a words, and my sprite doesnt add to the game.

 

Any idea what i can do with it? I will be gratefull.

Link to comment
Share on other sites

 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...